Siirry suoraan sisältöönIMATRA LINNANKOSKI

Tietoa hankkeesta

Imatran Linnankoskella alkoi talvella 2022 aurinkopuiston kehityshanke, jonka kokoluokka on 25 MWp. Toteutuessaan se on yksi Suomen suurimmista aurinkosähkövoimaloista: vähintään 30 vuoden elinkaarensa aikana voimala toisi energiaa lähes 70 000 omakotitaloon tai 345 000 kerrostaloasuntoon. Hanke on edennyt kaavoituksen, suunnittelun ja luvituksen osalta vuoden 2023 aikana ja sen suunnittelussa hyödynnetään uusinta ja edistyksellisintä aurinkosähköteknologiaa. Hankkeesta on solmittu esisopimus suomalaisen pääomarahastoyhtiö Taaleri Energian kanssa. Rahastojen sijoittajina ovat muun muassa suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt.

Hankkeen hyödyt

Hanke tukee merkittävästi kotimaista huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta. Hyöty korostuu erityisesti aikana, jolloin energiamarkkina on suuressa murroksessa.

Hanke takaa toteutuessaan edullista sähköä imatralaisille kuluttajille ja muillekin suomalaisille, koska hanke korvaa tuulivoiman tuotantoa tasapainottaen sähköverkon tuotantovaihteluja.

Hanke vähentää CO2-päästöjä noin 135 000 tonnia elinkaarensa aikana.

Hanke on toteutuessaan merkittävä työllistäjä, tuoden jopa 70 henkilötyövuotta vuosittaisine huoltotöineen hankkeen 30 vuoden käyttöajalla.

Hanke tuo merkittäviä investointeja Etelä-Karjalaan. Uusiutuvan energian investoinnit ovat jo pitkään painottuneet muualle Suomeen.Näin hanke on edennyt

  • Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille kesäkuussa 2022.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti kesäkuussa 2022 kaupungin verkkosivuilla sekä Imatran kaupungintalolla.
  • Kaavaluonnos esiteltiin kaupungintalolla joulukuussa 2022.
  • Asemakaavaehdotuksesta pidettiin yleisötilaisuus Imatran kaupungin valtuustosalissa helmikuussa 2023. Osallisilla oli mahdollisuus antaa kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta ja lausuntopyynnöt viranomaisilta 5.3.2023 saakka.
  • Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin ja kaavaehdotus viimeisteltiin.
  • Kaupunginhallitus päätti toukokuussa 2023 esittää Linnankosken aurinkopuiston kaavaehdotusta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi Linnankosken aurinkopuiston asemakaavan muutoksen.
  • Yleisötilaisuus järjestettiin muun muassa maisemointiin ja muihin avoimiin kysymyksiin liittyen.
  • Kunta hyväksyi kaavoituksen kesäkuussa 2023 ja myös hallinto-oikeus päätti kaavoituksen puolesta.
  • Kaavalinkit: Imatran kaupunki Linnankoski, kaava 1127. Linkistä löydät kaikki julkiset materiaalit hankkeesta.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Usein kysytyt kysymykset

Kuka hankkeen toteuttaa ja rahoittaa?

Keväällä 2022 hankkeen kehittämisen aloitti imatralainen, vuonna 1974 perustettu Etec Energy & Automation Oy. Talvesta 2023 alkaen hankekehityksestä on vastannut imatralainen 3Flash Finland Oy. Hankkeen rahoittajana toimii kotimainen pääomarahastoyhtiö Taaleri Energia, joka valitsee hankkeen rakentajan kilpailutuksen perusteella.

Miten sähkömagneettisuuden aiheuttamat terveyshaitat huomioidaan Linnankosken energiatuotantoalueella?

Terveyshaittoja ilmenee silloin, kun alueella on 110 kV tai 400 kV avojohtoja. Linnankosken hankealueella terveyshaittoja ei ilmene, koska johdot sijoitetaan maan alle. Myöskään terveystieteellisissä tutkimuksissa ei ole raportoitu aurinkovoimaloiden ja niihin liittyvän sähkötekniikan vaikuttavan negatiivisesti muihin terveyttä ylläpitäviin kojeisiin tai laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin.

Kuinka liikenne tullaan ohjaamaan rakennusaikana?

Liikenne ja erityisesti raskas liikenne aurinkosähköpuiston alueelle pyritään järjestämään Pietarintien suunnasta sekä rakennusaikana että myöhemmin. Aurinkosähköpuistohanke ei saa lisätä liikennettä Vuoksentiellä, jossa se heikentäisi turvallisuutta ja haittaisi asumisviihtyvyyttä ja ulkoilijoita Vuoksen lenkillä.

Kuinka kauan rakentaminen kestää?

Kokonaisurakka on arviolta 70 henkilötyövuotta. Aikataulu täsmentyy hankkeen edetessä.

Mistä saan lisätietoa hankkeesta ja sen etenemisestä?

Hankkeen kehityspäällikkö Osmo Riikonen antaa tarvittaessa lisätietoa. Tiedotamme hankkeen etenemisestä myös tällä sivustolla sekä sosiaalisen median kanavissamme.Osmo Riikonen

Hankkeen kehityspäällikkö

p. 0400 794 564