Siirry suoraan sisältöön


JOROINEN TERVAJOENSUO

Tietoa hankkeesta

Pohjois-Savon Joroisissa alkoi keväällä 2022 aurinkopuiston kehityshanke, jonka kokoluokka on 130 MWp. Toteutuessaan se on Suomen suurin aurinkosähkövoimala: vähintään 30 vuoden elinkaarensa aikana voimala toisi energiaa lähes 300 000 omakotitaloon tai lähes 1,5 miljoonaan kerrostaloasuntoon. Hankkeen tuottamalla energialla voisi myös esimerkiksi ajaa sähköautolla peräti 25 miljardia kilometriä. Hankkeen suunnittelussa käytetään edistyksellistä ja uusinta aurinkosähköteknologiaa. Hankkeesta on solmittu esisopimus suomalaisen pääomarahastoyhtiö Taaleri Energian kanssa. Rahastojen sijoittajina ovat muun muassa suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt.

Osana hankeprosessia teemme tiivistä yhteistyötä Pelastakaa Sysmäjärvi ry:n, Joroisten kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa paikallisesti merkittävässä vesiensuojeluhankkeessa, jonka tavoitteena on Sysmäjärven vedenlaadun merkittävä parantaminen pitkällä ajanjaksolla.

Hankkeen hyödyt

Hanke tukee merkittävästi kotimaista huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta. Hyöty korostuu erityisesti aikana, jolloin energiamarkkina on suuressa murroksessa.

Hanke takaa toteutuessaan edullista sähköä suomalaisille, koska hanke korvaa tuulivoiman tuotantoa tasapainottaen sähköverkon tuotantovaihteluja. Toteutuessaan se tuottaa edullista sähköä päästöttömästi, äänettömästi ja luotettavasti.

Hanke vähentää CO2-päästöjä peräti noin 587 000 tonnia elinkaarensa aikana, kun mitataan vaihtoehtoisen sähköenergian tuotannon päästöjä.

Hanke on toteutuessaan merkittävä työllistäjä, tuoden jopa 290 henkilötyövuotta vuosittaisine huoltotöineen vähintään 30 vuoden käyttöajalla.Näin hanke on edennyt

 • Osayleiskaavaluonnos esiteltiin alkuvuodesta 2023, josta se siirtyi kunnanhallituksen käsittelyyn.
 • Kaavaluonnos esiteltiin yleisölle Joroisten kunnanvirastolla helmikuussa 2023.
 • Joroisten kunnanhallitus asetti osayleiskaavaehdotuksen nähtäville huhti-toukokuussa 2023.
 • Hanke ja kaavaehdotus esiteltiin yleisölle.
 • Lausuntopyynnöt viranomaisilta ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu.
 • Hanke eteni kunnanhallituksen käsittelyyn.
 • Osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa toukokuussa 2023.
 • Kaava-alueella suoritettiin paalauksen vetotestauksen ensimmäinen osuus heinäkuussa ja toinen vaihe lokakuussa 2023.
 • Alueelle rakennettiin 200-metrinen kelluva tierakenne, jonka perusteella valittiin sopivin ratkaisu kyseiselle maaperälle.
 • Rakennuslupa hyväksyttiin lokakuussa 2023.
 • Kaavalinkit: Joroinen, linkistä löydät kaikki julkiset materiaalit hankkeesta.

JÄIKÖ JOKIN ASKARRUTTAMAAN?

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ympäristön tilaa koskevia selvityksiä on käytettävissä?

Tervajoensuon aurinkovoimalan osayleiskaavaa laadittaessa on sen luonnosvaiheessa käytettävissä seuraavat selvitykset:
1) Vapo Oy: Tervajoensuon kasvillisuusselvitys (Ramboll Oy 30.9.2010)
2) Vapo Oy: Tervajoensuon linnustoselvitys (Ramboll Oy 15.10.2010)
3) Tervajoensuon turvetuotantoalueen vaikutusalueen viitasammakkoselvitys (TOIMI elokuu 2012)
4) Tervajoensuon suunnitellun turvetuotantoalueen viitasammakkokartoitus (TOIMI elokuu 2013)
5) 3Flash Finland: Tervajoensuo Joroinen / Suunnitellun aurinkosähkövoimalan ympäristövaikutukset (Envineer 7.12.2022)
6) 3Flash Finland: Laskelmat aurinkovoimala-alueen sadannasta, haihdunnasta ja valunnasta (Envineer, 10.1.2023)
Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan olemassa olevat selvitykset ovat yhä päteviä, koska alueen luonto ei ole muuttunut selvitysten teon jälkeen. Aiempien selvitysten lisäksi 3Flash Finland käyttää hankekehityksessään Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntakaavojen selvityksiä, sekä Joroisten kunnan ja Pelastakaa Sysmäjärvi ry:n paikallistuntemusta ja osaamista.

Miksi juuri Tervajoensuo valikoitui hankealueeksi?

Joroisten kunnan alueella täyttyy teollisen mittakaavan aurinkovoimalan sijoittumiselle neljä tärkeää kriteeriä:
1) Verkkoliityntä: Joroisten läpi kulkee Suomen sähköjärjestelmän pääsiirtolinja (Järvilinja) ja kantaverkkoyhtiön Fingridin johtotielle pääseminen vaatii vain noin kahden kilometrin uuden johtoreitin rakentamisen.
2) Maa-alueen soveltuvuus: Kohteen on oltava teitse saavutettavissa ja toisaalta lisätiestön rakentamisen on oltava mahdollista. Maaomistajien on oltava halukkaita vuokraamaan maa-alue energiatuotantokäyttöön ja alueen muu käyttö on oltava energiatuotantoa kannattamattomampaa. 3) Auringonsäteilyn riittävä määrä: Joroisissa huipunkäyttöaika on uuden teknologian hankkeella yli 1100 h ja se on riittävä kannattavan hankkeen toteuttamiselle.
4) Sijoittajan halu investoida: sijoittajan on oltava halukas sijoittamaan hankkeeseen sen taloudellisten tunnuslukujen pohjalta. Hankkeesta on solmittu esisopimus suomalaisen Taaleri Energian kanssa.

Kuinka kauan rakentaminen kestää?

Kokonaisurakka on arviolta 290 henkilötyövuotta. Aikataulu täsmentyy hankkeen edetessä.

Mistä saan lisätietoa hankkeesta ja sen etenemisestä?

Hankkeen kehityspäällikkö Osmo Riikonen antaa tarvittaessa lisätietoa. Tiedotamme hankkeen etenemisestä myös tällä sivustolla sekä sosiaalisen median kanavissamme.Osmo Riikonen

Hankkeen kehityspäällikkö

p. 0400 794 564