Siirry suoraan sisältöön
Kotisivu » Uutiset » 3Flash Finland laajentaa toimintaansa vetyhankekehitykseen

3Flash Finland laajentaa toimintaansa vetyhankekehitykseen

Aurinkopuistohankkeistaan tunnettu 3Flash Finland on aloittanut vetyyn liittyvän hankekehityksen. Kehitystyössä 3Flash Finland hyödyntää aurinkopuistojen hankekehityksestä tuttuja toimintamallejaan aina rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden etsinnästä tutkimustiedon tuottamiseen ja uusiutuvan sähkön- ja vedyntuotannon parittamiseen.

3Flash Finlandin uuden aluevaltauksen taustalla vaikuttaa pyrkimys vauhdittaa vihreää siirtymää ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Toimia tarvitaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta EU:n asettamat ilmastotavoitteet saavutetaan. Uusiutuvan energiantuotannon kapasiteetti on kasvanut useiden vuosien ajan ja jatkaa kasvuaan.

Vety mahdollistaa teollisten prosessien dekarbonisaation, eli hiilestä irtaantumisen, tarjoten ainutlaatuisen ratkaisun tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle. Myös olosuhteet sille ovat otolliset, sillä merkittävä osa vedyn tuotannon kannattavuudesta muodostuu sähkön hinnasta, ja meillä Suomessa onkin Euroopan tasolla toiseksi ja kolmanneksi halvimmat tuuli- ja aurinkovoiman ostosopimukset.

Uusiutuvaa vetyä on kaavailtu käytettäväksi vihreän teräksen tuotannossa sekä raskaan liikenteen polttoaineena, mutta se tarjoaa myös muita mahdollisuuksia eri sektoreilla. Suomessa on valmisteilla lukuisia vetyyn ja P2X:n liittyviä hankkeita, ja Suomesta onkin ennustettu yhtä johtavista vetytalousmahdeista vuoteen 2030 mennessä. Vetytalous mahdollistaa uusien työpaikkojen sekä vientituotteiden syntymisen vahvistaen kansantaloutta. Tämä vaatii kuitenkin merkittäviä investointeja ja projektien käynnistämistä. 3Flash Finland haluaa olla mukana vetytalouden edistämisessä hankekehittäjän roolissa.

Lue lisää vetyhankekehityksen sivulta.

––

3Flash Finland, known for its solar park projects, has started project development related to hydrogen. In the development work, 3Flash Finland utilizes its operating models familiar from the project development of solar parks, from the search for financing and partners to the production of research data and the pairing of renewable electricity and hydrogen production.

3Flash Finland is on a mission to build more self-sufficient, sustainable and reliable energy infrastructure and to speed up the green transition. Actions are needed to reduce carbon dioxide emissions and combat climate change in order to achieve the climate goals set by the EU. The capacity of renewable energy production has been growing for several years and continues to grow.

Hydrogen enables the decarbonization of industrial processes, i.e. getting rid of carbon, offering an unique solution alongside wind and solar power. The conditions are also favorable, because a significant part of the profitability of hydrogen production is made up of the price of electricity, and we in Finland have the second and third cheapest wind and solar power purchase agreements in Europe.

Renewable hydrogen has been planned for use in the production of green steel and as a fuel for heavy transport, but it also offers other opportunities in different sectors. Numerous projects related to hydrogen and P2X are being prepared in Finland. It has been predicted that Finland will be one of the leading hydrogen economies by 2030. The hydrogen economy enables the creation of new jobs and export products, strengthening the national economy. However, this requires significant investments and starting projects. 3Flash Finland wants to be involved in the promotion of the hydrogen economy in the role of a project developer.