Siirry suoraan sisältöön
Kotisivu » Uutiset » 3Flash Finlandille tukea kasvuun EU-rahastolta

3Flash Finlandille tukea kasvuun EU-rahastolta

3Flash Finland on saanut toimintaansa tukea EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastolta (JTF). Rahoituksen avulla 3Flash Finland kartoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimalan suunnittelun ja rakentamisen vaatimuksia ja erityispiirteitä MENA-alueella (Middle East, North Africa) ja Espanjassa.

Aurinkovoiman potentiaali kohdealueella on huomattava, ja sen tehokas hyödyntäminen edistäisi kestävää energiahuoltoa ja vähentäisi hiilidioksidipäästöjä. Aurinkovoimahankkeen toteuttaminen MENA-alueella ja Espanjassa laajentaa 3Flash Finlandin läsnäoloa kansainvälisillä energiamarkkinoilla auttaen vahvistamaan asemaamme uusiutuvan energian toimittajana ja edistämään kasvustrategiaamme.

“Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen vaatii kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja ja uskomme, että aurinkovoima on askel kohti puhtaampaa energiatulevaisuutta. 3Flash Finland on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen. Aurinkovoiman avulla pystymme tuottamaan puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, joka vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Yrityksen strategisena tavoitteena on varmistaa riittävä uusiutuvan energian kapasiteetti niin Suomen kuin muiden kohdemaiden kulutustarpeisiin”, sanoo 3Flashin toimitusjohtaja Miko Huomo.

3Flash Finland has received support from the EU’s Just Transition Fund (JTF) for its operations. The funding will help 3Flash Finland map out the requirements and specifics of designing and constructing industrial-scale solar power plants in the MENA (Middle East, North Africa) region and Spain.

The potential for solar power in the target area is considerable, and its efficient utilization would promote sustainable energy supply and reduce carbon dioxide emissions. Implementing the solar power project in the MENA region and Spain will expand 3Flash Finland’s presence in the international energy markets, helping to strengthen our position as a provider of renewable energy and supporting our growth strategy.

“Meeting the challenges of the future requires sustainable and innovative solutions, and we believe that solar power is a step towards a cleaner energy future. 3Flash Finland is committed to promoting sustainable development. With solar power, we can produce clean and renewable energy, significantly reducing greenhouse gas emissions and environmental impacts. The company’s strategic goal is to ensure sufficient renewable energy capacity to meet the consumption needs of Finland and other target countries,” says Miko Huomo, CEO of 3Flash Finland.