Siirry suoraan sisältöön
Kotisivu » Uutiset » ELY-keskus päivitti ohjeensa uusiutuvan energian hankkeille

ELY-keskus päivitti ohjeensa uusiutuvan energian hankkeille

ELY-keskus on päivittänyt lupa- ja menettelyohjeitaan. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden kehittäjänä ja konsultointipalveluja tarjoavana yrityksenä suomalainen 3Flash Finland huomioi lupaneuvonnan ohjeistukset.

Suomessa toteutuneet aurinkoenergiahankkeet ovat toistaiseksi olleet kooltaan varsin pieniä, mutta teollisen mittakaavan aurinkovoimalat tekevät tuloaan. Sellaisiksi lasketaan kokoluokaltaan yli 1000 kW sähköä tai lämpöä tuottavat laitokset, joiden pääasiallinen tuotanto ei tule omaan käyttöön.

Suunnitellun hankkeen tarvitsemat luvat ja menettelytoimenpiteet määräytyvät hankkeen koon, sen vaikutusten, sijainnin sekä alueen voimassa olevan kaavoituksen ja alueiden käytön muotojen yhteensovittamisesta. Eräänä kehityksen rattaita hidastavana tekijänä on aurinkoenergiajärjestelmien rakentamista ohjaavan kansallisen tason ohjeistuksen puute. Yhteneväisyyksiäkin on, kun maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää velvollisuudet ja vastuut.

Alueiden käytön suunnittelu käsitellään hierarkkisesti kaikilla kaavatasoilla. Kun suunnitellulla hankkeella on kuntarajat ylittäviä suunnitteluun tai ympäristöön liittyviä vaikutuksia, tai sille voi olla tarpeen osoittaa aluevarauksia tulevaisuuteen ajoittuviin jatkohankkeisiin, on kokonaisuutta ohjattava maakuntakaavalla.

Kun suunnitellun hankkeen vaikutukset ovat paikallisia, kunnat ohjaavat rakentamista yleiskaavalla. Kooltaan suuret aurinkoenergiahankkeet voivat edellyttää yleiskaavoitusta ja/tai asemakaavoitusta tai muutoksia voimassa oleviin kaavoihin. Varsinainen hanke koostuu useista eri tekijöistä, jossa kokonaisuus on osiensa summa, esimerkkeinä tuotantolaitos, tuotantolaitoksen tie- ja sähköinfrastruktuuri, muuntoasemien ja maakaapeliverkkojen suunnittelu sekä ympäristösuunnittelu.

Teollisen kokoluokan aurinkovoimalahankkeille ympäristövaikutusten arviointimenettely edellytetään, kun tuotettua energiaa siirretään vähintään 220 kilovoltin maanpäällisillä voimajohdoilla yli 15 kilometrin matkan. Varsinaisen energian tuotantoalueen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät suureen pinta-alatarpeeseen ja sen vaikutukseen koetussa luonnossa ja ympäristössä. Suunniteltu hankealue ei myöskään voi sijoittua luonnontilaiseen ja luonnonarvoiltaan arvokkaalle alueelle, eikä suojeltujen lajien elin-  tai levinneisyysalueille. Muita huomioitavia tekijöitä ovat muinaisjäännökset sekä mahdollinen häikäisy lentoliikenteelle.

Lisää aiheesta: https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta/aurinkoenergia