Siirry suoraan sisältöön
Kotisivu » News

News

3Flash Finland yhteistyöhön maailman johtavan energia-alan ohjelmistovalmistajan kanssa

Uusiutuvan energian hankeyhtiö 3Flash Finland on tehnyt merkittävän investoinnin vetyhankekehitykseen hankkimalla markkinoiden edistyksellisimmän PLEXOS-simulointiohjelman, joka mahdollistaa vaativien prosessisimulaatioiden tekemisen. Kolmivuotinen sopimus astuu voimaan kesäkuussa. Yhteistyö tarjoaa 3Flash Finlandille merkittävät mahdollisuudet mallintaa ja optimoida P2X-järjestelmiä. P2X-prosessi on monimutkainen kokonaisuus, jossa on huomioitava energianhankintastrategia, vedyntuotantoon liittyvät tekijät ja rajoitteet, energian varastointi, hukkalämmön talteenoton integrointi, CCU ja syntetisointi sekä kysyntä.  ”Moni ohjelmisto ei… Lue lisää »3Flash Finland yhteistyöhön maailman johtavan energia-alan ohjelmistovalmistajan kanssa

Timo Holmberg on nimitetty 3Flash Finlandin operatiiviseksi johtajaksi

Timo Holmberg (B.Sc, M.Sc, EMBA) on aloittanut 3Flash Finlandin operatiivisena johtajana 18. maaliskuuta 2024. Timon vastuulla on tukea yhtiön kasvua ja kehitystä ja vahvistaa sen asemaa yhtenä Suomen johtavista aurinkovoiman kehittäjistä. Timo on toiminut aiemmin lähes 30 vuotta Rejlers Finland Oyj:n palveluksessa johtotehtävissä energia-, infrastruktuuri- ja teollisuustoimialoilla. Hänellä on vahva kokemus uusiutuvasta energiasta ja älykkäistä sähköverkoista.… Lue lisää »Timo Holmberg on nimitetty 3Flash Finlandin operatiiviseksi johtajaksi

3Flash Finland laajentaa toimintaansa vetyhankekehitykseen

Aurinkopuistohankkeistaan tunnettu 3Flash Finland on aloittanut vetyyn liittyvän hankekehityksen. Kehitystyössä 3Flash Finland hyödyntää aurinkopuistojen hankekehityksestä tuttuja toimintamallejaan aina rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden etsinnästä tutkimustiedon tuottamiseen ja uusiutuvan sähkön- ja vedyntuotannon parittamiseen. 3Flash Finlandin uuden aluevaltauksen taustalla vaikuttaa pyrkimys vauhdittaa vihreää siirtymää ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Toimia tarvitaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta EU:n asettamat ilmastotavoitteet saavutetaan.… Lue lisää »3Flash Finland laajentaa toimintaansa vetyhankekehitykseen

3Flash Finlandille tukea kasvuun EU-rahastolta

3Flash Finland on saanut toimintaansa tukea EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastolta (JTF). Rahoituksen avulla 3Flash Finland kartoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimalan suunnittelun ja rakentamisen vaatimuksia ja erityispiirteitä MENA-alueella (Middle East, North Africa) ja Espanjassa. Aurinkovoiman potentiaali kohdealueella on huomattava, ja sen tehokas hyödyntäminen edistäisi kestävää energiahuoltoa ja vähentäisi hiilidioksidipäästöjä. Aurinkovoimahankkeen toteuttaminen MENA-alueella ja Espanjassa laajentaa 3Flash Finlandin läsnäoloa… Lue lisää »3Flash Finlandille tukea kasvuun EU-rahastolta

Laikon yhteismetsän maanomistajat vuokraavat maa-alueen aurinkovoimahankkeelle

3Flash Finland on tehnyt maanvuokrasopimuksen Laikon yhteismetsän maanomistajien kanssa. 540 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Etelä-Karjalan Rautjärvellä, johon 3Flash Finland suunnittelee 365 MWp:n kokoista aurinkovoimalaa. Toteutuessaan investoinnin arvo olisi noin 300 miljoonaa euroa, ja sillä olisi huomattavan positiivinen vaikutus alueen elinkeinoelämälle. Voimalan vuotuinen sähköenergian tuotantomäärä tulisi olemaan 423 661 MWh ja se vastaa 0,48 % koko Suomen energian… Lue lisää »Laikon yhteismetsän maanomistajat vuokraavat maa-alueen aurinkovoimahankkeelle

Joroisten tiedotustilaisuudessa pureuduttiin valumavesien ohjaukseen ja viivytykseen

Joroisten Tervajoensuon aurinkovoimalahankkeeseen liittyvän vesiensuojelun tiedotustilaisuuden yhteenveto on valmistunut. Alun perin Vapo on suunnitellut aluetta turvetuotantoalueeksi ja laatinut kattavia ympäristöarviointeja ja selvityksiä, joita on soveltuvin osin hyödynnetty myös aurinkovoimalahankkeen ympäristöarvioinnissa kaavoituksen yhteydessä sekä kunnan että ELY-keskuksen ympäristöviranomaisyhteistyössä. Selvitysten ja lausuntojen perusteella vesien hallinta ja vesistön kuormitus osoittautuivat keskeisimmäksi huomioitavaksi vaikutukseksi luonnon ja ympäristön kannalta. Vesienhallinnan suunnittelun… Lue lisää »Joroisten tiedotustilaisuudessa pureuduttiin valumavesien ohjaukseen ja viivytykseen

ELY-keskus päivitti ohjeensa uusiutuvan energian hankkeille

ELY-keskus on päivittänyt lupa- ja menettelyohjeitaan. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden kehittäjänä ja konsultointipalveluja tarjoavana yrityksenä suomalainen 3Flash Finland huomioi lupaneuvonnan ohjeistukset. Suomessa toteutuneet aurinkoenergiahankkeet ovat toistaiseksi olleet kooltaan varsin pieniä, mutta teollisen mittakaavan aurinkovoimalat tekevät tuloaan. Sellaisiksi lasketaan kokoluokaltaan yli 1000 kW sähköä tai lämpöä tuottavat laitokset, joiden pääasiallinen tuotanto ei tule omaan käyttöön. Suunnitellun hankkeen tarvitsemat… Lue lisää »ELY-keskus päivitti ohjeensa uusiutuvan energian hankkeille

Imatran tiedotustilaisuudessa avattiin alueen asemakaavaa ja hankkeen keskeisiä kysymyksiä

Imatran Linnankosken aurinkovoimalahankkeeseen liittyvän tiedotustilaisuuden yhteenveto on valmistunut. Suunnittelualueella on voimassa maakuntakaava, joka on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, ja jonka läpi on merkitty kulkemaan liikenteen ja logistiikan kehittämisen alue. Laadittavana on ollut uusi yleiskaava “Kokoaan suurempi Imatra 2040”. Aiempaa asemakaavaa ei ole ollut entuudestaan voimassa. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Imatran kaupungin omistuksessa ja vuokrattuna viljelykäyttöön. Vuokrasopimukset päättyvät vuonna… Lue lisää »Imatran tiedotustilaisuudessa avattiin alueen asemakaavaa ja hankkeen keskeisiä kysymyksiä

Imatran kaupunki ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä vuokraavat maa-alueitaan 3Flash Finlandille

Imatran kaupunki vuokraa 3Flash Finlandille maa-alueen aurinkovoimalahanketta varten. 40 hehtaarin laajuinen alue rajoittuu idässä Pietarintiehen, etelässä Pumppukujaan ja lännessä Rautatiehen. Vuokrattava alue on vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa pääosin energiahuollon aluetta, joka on varattu aurinkoenergian tuotantoon. Alueelle jää myös lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään muuttumattomana. Tämän lisäksi 3Flash Finland maisemoi aurinkopuiston ja Linnakoskenkadun eteläpuolella kulkevan kevyenliikenteenväylän yhteistyössä Imatran kaupungin… Lue lisää »Imatran kaupunki ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä vuokraavat maa-alueitaan 3Flash Finlandille

Ennätysyleisö seurasi Joroisten hankkeen ja yleiskaavaluonnoksen esittelyä tiedotustilaisuudessa

Joroisille kaavaillun aurinkovoimalahankkeen tiedotustilaisuuden materiaalit ovat valmistuneet. Kunnanvirastolla järjestetyssä tapahtumassa nähtiin ennätysyleisö seuraamassa aurinkovoimalan yleiskaavaluonnoksen ja aurinkopuistohankkeen esittelyä. Arkkitehti Kaija Maunula (SAFA) esitteli kaavaluonnoksen ja siihen liittyvät lähtötiedot sekä selvitykset. Joroisten kunnassa on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava. Pohjois-Savon maakuntakaavan toinen vaihe on parhaillaan laadittavana. Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa eikä asemakaavaa, mutta sen välittömässä läheisyydessä on… Lue lisää »Ennätysyleisö seurasi Joroisten hankkeen ja yleiskaavaluonnoksen esittelyä tiedotustilaisuudessa